Мұғалімдердің зерттеу

Құрметті педагогтар!

Сіздерді үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіруге, сіздердің кәсіби өмір сапаларыңызды көтеру мен тұлғалық өсу бағытына бағытталған, әлеуметтік зерттеуге қатысуға шақырамыз.

Зерттеу білім берудегі қазіргі трансформациялық үрдіске педагогтардың көзқарасына, мұғалімдердің психологиялық көңіл-күйлеріне, олардың ең алдымен өз кәсіби өмір сапаларын бағалауға, қазіргі дағдарыстық факторлардың кәсіби көңіл-күйге әсеріне қатысты бірнеше сұрақтар блогын, сонымен қатар кәсіби құзырет деңгейін анықтауға бағдарланған сұрақтарды қамтиды.

Төмендегі сұрақтарға рет ретімен жауап бере отырып, нұсқауға көңіл аударыңыздар.

Сауалнама барысында жауап берушінің автоматты қадағалау мүмкіндігінсіз барлық жауаптар құпия өңделетін болады. Сұраққа жауап бергенде аты-жөндеріңізді көрсетпеңіздер және егер сіз Сіздің өтінішіңіз бойынша сізбен байланысқанымызды қаласаңыз байланыс телефондарыңызды қалдырыңыздар.

Ынтымақтастық үшін алғысымызды білдіреміз!

1. БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМ

2. КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ КӨҢІЛ-КҮЙ

3. ДАҒДАРЫСТЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

4. ПЕДАГОГТЫҢ БАЗАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

(Л.А. Адамбаева бойынша)

5. ПЕДАГОГТЫҢ ДАМУҒА ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

(В.И.Зверева, Н.В.Немова әдістері)

6. ӘЛЕМДІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ӨМІР САПАСЫ САУАЛНАМАСЫ