12-летнее образование, №2, 2020

7 Октябрь 2020
140
12-летнее образование, №2, 2020
МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ
 
БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 
З.А. Жумагулова, Г.Т. Дюсембаева
Развитие функциональной грамотности как мотив к саморегулируемому и непрерывному образованию.........................3
М.З. Сейдина, С.К. Исмагулова, А.Қ.Жүсіп
Қазіргі заманғы мектептің инклюзивті ортасында білім беру процесін басқарудағы әкімшілік рөлі....................................................7
 
БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ
 
М.З. Джанбубекова, М.К. Тулеубекова
Мәтін бойынша ұйымдастырылатын шығармашылық жұмыстар..................................................................13
Ш.М. Шуиншина, М.Е. Адамова
«Физика» пәні бойынша (10-11-сыныптарда) жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасының ерекшеліктері........................20
 
 
ТӘРБИЕНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ
 
Б.Б. Байқас
«Өркендеу» – өрісі кең жоба................................................................28
 
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС - НАУЧНЫЙ ПОИСК
 
А.Р. Ибраева
Сабақты жоспарлаудың 10 қадамы.......................................................................................................31
К.Е. Кудабаева
Профессиональное самоопределение обучающихся в условиях сельской школы.......................43
 
 
CONFERENCES, FORUMS, SEMINARS
 
«ПӘНДІК-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢІСТІК: ҚАЙТА ЖҮКТЕЛУ УАҚЫТЫ» ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ФОРУМЫ..............................................................................................................48
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР - НАШИ АВТОРЫ...........................................................................................57
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ - ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ........................................................58