Профессионал Казахстана, 1-2020

15 Июнь 2020
121
Профессионал Казахстана, 1-2020
MEREITOI IELERI - НАШИ ЮБИЛЯРЫ
 
Н.А. Ахат
Білім мен тәлімнің ордасы ................................................................................................................. 3
А.К. Рахимжанова
«Умная аудитория» – шаг на пути к интеграции средств информатизации
образования ........................................................................................................................................ 6
Д.Н. Ілияс
Рухани жаңғыру – жеке тұлғаға рухани-адамгершілік тәрбие берудің негізі ................................ 10
Қ.С. Мұқышева
Worldskills құзіреттіліктерін Білім бағдарламаларына енгізу мүмкіндіктері .................................. 14
А.Қ. Рахым
Кәсіптік білім берудегі білім мен ғылымның сабақтастығы .......................................................... . 17
А.Т. Смаилова
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу процесіне
модульдік оқыту жүйесін енгізудің маңыздылығы ........................................................................... 20
М. Дахан
Кәсіптік білім беруде қашықтықтан оқыту технологиясын
қолданудың тиімді жолдары ............................................................................................................. 24
М.Т. Сатиева
Маман даярлаудағы басты алғышарттар ........................................................................................ 27
А.Э. Мынбаев
Салауатты өмір салты - ұлт қалыптастырудың негізі ..................................................................... 30
А.Б. Сабырова
Кәсібиліктің кепілі - үштілділік .......................................................................................................... 33
А.Н. Қалменбай
Білімді ақпараттандыру және цифрландыру – заман талабы ....................................................... 35
О. Сағидолда
Рухы биік, айбынды жастар .............................................................................................................. 38
Қ.Б. Бешімов
Ұстазын ұлықтаған білім ордасы ...................................................................................................... 41
Ө.Ш. Төлеген
Шағын жинақты бастауыш мектеп оқушыларының
шығармашылық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық аспектілері ..................................... 42
Т.И. Ахметов
Шоқтығы биік білім ордасы ............................................................................................................... 47
А.Т. Қажыбай
Ұлт руханиятының исламдық бастауы
және қазақ педагогикасының жәдитшілік негізі ............................................................................... 49
С.А. Әмірова
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық
түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің дидактикалық
материалдарын қолданудың мүмкіндіктері ...................................................................................... 55
Г.Н. Серкешбаева
Ұлттық құндылықтар арқылы ұрпақ тәрбиелеудің маңызы ............................................................. 59
А.С. Рахимова
Қазақ тілі сабағында саралап-деңгейлеп оқыту технологиясының тиімділігі ................................ 63
Т.М. Жоламанова
Жаңалық жаршысы атанған қара шаңырақ ...................................................................................... 66
Б.Е. Батанасова
Ризоматикалық педагогика және дидактикалық жүйе ..................................................................... 69
Г.С. Китарова
Ұлттың байлығы білімінде, ұстанар бағыты тәрбиесінде ................................................................ 72
А.З. Заманбекова
Қыз балалар тәрбиесіндегі этнопедагогиканың рөлі ........................................................................ 74
Е.А. Шайхыгалиев, Ж.Т. Бимаганбетова
Тарихы терең, болашағы кемел білім ордасы .................................................................................. 77
О.Қ. Рақымжан
Сәкен Жүнісов тілдік тұлғасының прагматикалық деңгейі ............................................................... 80
Д.Ш. Сұрағанов
Рухы биік шаңырақ .............................................................................................................................. 85
Л. Маджитова
Кәсіби шеберлікке бір қадам .............................................................................................................. 87
 
BIZDIŃ AVTORLAR-НАШИ АВТОРЫ................................................................................................ 89
AVTORLARǴA ARNALǴAN EREJELER-ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ.............................................. 90