колледж оқытушыларына

separator мұрағат

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ КӘСІПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРАТЫН БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУДЫҢ ҮЛГІ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ КӘСІПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРАТЫН БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУДЫҢ ҮЛГІ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ
21.02.2014

КОЛЛЕДЖДІ АККРЕДИТТЕУ

Аккредиттеу – бұл тұтас жоғары оқу орнының немесе жеке білім беру бағдарламаларының белгілі бір стандарттарға және өлшемдерге сәйкес келуін бағалау үшін қолданылатын процесс.
21.02.2014