+7 7172 72-59-73
info@nao.kz
INSTITUTE OF SECONDARY EDUCATION

.Орта білім  орталығы - Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының құрылымдық бөлімшесі.

Құрылған жылы

2013 жылғы 29 қазанда " Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы" РМҚК президентінің бұйрығымен «Орта білім институты» ретінде құрылды. 2018 жылы «Орта білім орталығы» болып өзгертілді

Мақсаттары

Орта білім беру орталығы жалпы білім беретін мектепте оқытудың теориясы мен әдістемесінің мәселелерімен, білім беру мазмұнын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етумен айналысады.

Міндеттері

  • орта білім беру мәселелері бойынша іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу;

 жалпы білім беретін мектептер үшін оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу;

-     оқу бағдарламаларының қолжазбаларын, оқу-әдістемелік құралдар мен әдістемелік ұсынымдарды жасаудың барлық кезеңдерінде авторлық ұжымдармен өзара байланысты жүзеге асыру;

-     орта білім беру жүйесінің педагог қызметкерлеріне әдістемелік көмек көрсету.

Орта білім орталығы өз қызметінде ҚР Конституциясы мен заңдарын, ҚР "Білім туралы" Заңын, ҚР "Ғылым туралы" Заңын, ҚР білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, зияткерлік меншікті қорғау туралы нормативтік актілерді, ҰБА Жарғысын, осы Ереже мен тиісті нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

Орталық қызметінің бағыттары

-     ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттарын әзірлейді, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстардың жоспарларын әзірлейді;

-     зерттеу жұмыстарының ғылыми-ақпараттық қамтамасыз етілуіне жағдай жасайды;

-     педагогтар үшін семинарлар өткізеді, оларға әдістемелік көмек көрсетеді, еліміздің орта білім беру ұйымдарында оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

-     ғылыми, зияткерлік меншікті қорғау, еңбек және оны қорғау туралы заңнаманы сақтау, еңбекті оңтайлы ұйымдастыру арқылы өз қызметкерлерінің тиімді жұмыс істеуі үшін жағдай жасайды;

-     Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясының Жарғысына, осы Ережеге сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

-     өз қызметінің ұйымдастырушылық және әлеуметтік мәселелерін шешеді;

-     академия басшылығына Орта білім орталығы мен академияның қызметін жандандыру және жақсарту, орталық қызметкерлерін көтермелеу немесе әкімшілік жазалау бойынша ұсыныстар енгізуге құқығы бар.

Басшысы

Орталықтың басшылығын ҰБА Президенті бекіткен директор жүзеге асырады.

Орта білім беру орталығының директоры-Адамова М. Е.

 

 

Орта білім орталығы қызметкерлері

Адамова МанараЕлекеновна

ОБО директоры

 

Жұмағұлова ЗәуреӘбдікеновна

ОБО директорының орынбасары

 

Көптілеуова Сәнзия Қантөреевна

Аға ғылыми қызметкер

 

Қайыпбаева АйгүлТоқтарбаевна

Аға ғылыми қызметкер

 

Тортаева Балжан Қалдановна

Аға ғылыми қызметкер

 

ЕсепбайЖанбота

Аға ғылыми қызметкер

 

Қайркенова Жанар Мүслімовна

Аға ғылыми қызметкер

 

Нұрланова Ботагөз Серіковна

Аға ғылыми қызметкер

 

Шайжанова Гүлмира Асқаровна

Аға ғылыми қызметкер

 

Шаниев Ержан Болатович

Аға ғылыми қызметкер

 

Басығараева Айнұр Ибрагимовна

Аға ғылыми қызметкер

 

Дүйсембаева Гүлнара Төлегеновна 

Аға ғылыми қызметкер

 

Мағауиянов Санжар Серікович

Аға ғылыми қызметкер

 

Мұкышева Алмагүл Наурызбаевна

Аға ғылыми қызметкер