Басшының үндеуі

  Сіздерді Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының сайтында көргеніме аса қуаныштымын.Біздің сайттан педагогикалық ғылымдар дамуының басым бағыттары, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық білім беру жүйесінің бүгінгі ахуалы мен келешегі жайлы межесіне жеткен жан-жақты ақпараттардан хабардар бола аласыздар.

Ұлттық білім академиясының 80 жылдық тарихы бар. 1933 жылы ағартушы А.Байтұрсыновтың бастамасымен Педагогикалық ғылыми-зерттеу институты құрылды. Оның институционалдық үлгісінің бірнеше рет түбегейлі өзгергенін Академияның тарихынан-ақ көз жеткізуге болады. 2008 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен «Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» деген мәртебеге ие болдық.

Жанбол Жилбаев

Жанбол Жилбаев

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті

Приветствуем Вас на сайте Национальной академии образования имени И.Алтынсарина. Здесь Вы можете получить исчерпывающую информацию о приоритетных направлениях развития педагогической науки, состоянии и перспективах национальной системы образования Республики Казахстан.

Академия образования насчитывает более 80-летнюю историю. В 1933 г. по инициативе А. Байтурсунова был создан Педагогический научно-исследовательский институт. История Академии свидетельствует о неоднократных преобразованиях ее институциональной формы.

В 2008 г. Постановлением Правительства РК мы получили статус Национальной академии образования имени И. Алтынсарина».

«ҚАНША ЕЛДІҢ ТІЛІН БІЛСЕҢ, СОНША ТҮРЛІ ІЛІМ БІЛЕСІҢ» «ҚАНША ЕЛДІҢ ТІЛІН БІЛСЕҢ, СОНША ТҮРЛІ ІЛІМ БІЛЕСІҢ»
18 Сәуір 2016
Соңғы кезде еліміздің білім беру саласына бірқатар өзгерістер еніп жатыр. Әсіресе, үш тілде оқыту мәселелері қоғамда кеңінен талқыланып, қызу пікірталас тудыруда. Сондықтан оқырмандарымызды тілдік білім беру бойынша өз пікірімізбен таныстыруды қажет деп санадық.
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ж.О. Жылбаевтың ҚР БҒМ кеңейтілген алқа отырысындағы  баяндамасы Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ж.О. Жылбаевтың ҚР БҒМ кеңейтілген алқа отырысындағы баяндамасы
25 Ақпан 2016
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ж.О. Жылбаевтың ҚР БҒМ кеңейтілген алқа отырысындағы баяндамасы
«Білім берудегі инновация болашақтағы табыс факторы ретінде» «Білім берудегі инновация болашақтағы табыс факторы ретінде»
23 Қараша 2015
«Білім берудегі инновация болашақтағы табыс факторы ретінде» Жылбаев Жанбол Октябрұлы, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті, п.ғ.к., доцент
Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА президенті Ж.О. Жылбаевтің білім беру қызметкерлерінің республикалық педагогикалық тамыз кеңесі шеңберіндегі панелді сессиясындағы баяндамасы Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА президенті Ж.О. Жылбаевтің білім беру қызметкерлерінің республикалық педагогикалық тамыз кеңесі шеңберіндегі панелді сессиясындағы баяндамасы
26 Тамыз 2015
Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА президенті Ж.О. Жылбаевтің білім беру қызметкерлерінің республикалық педагогикалық тамыз кеңесі шеңберіндегі панелді сессиясындағы баяндамасы
Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА президенті Ж.О. Жылбаевтің «Ұлт Жоспары «100 нақты қадам» контексінде білім беру процесіне «Мәңгілік Ел» құндылықтарын енгізу» панелді сессиясындағы баяндамасы, 24-тамыз, 2015 ж. Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА президенті Ж.О. Жылбаевтің «Ұлт Жоспары «100 нақты қадам» контексінде білім беру процесіне «Мәңгілік Ел» құндылықтарын енгізу» панелді сессиясындағы баяндамасы, 24-тамыз, 2015 ж.
26 Тамыз 2015
Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА президенті Ж.О. Жылбаевтің «Ұлт Жоспары «100 нақты қадам» контексінде білім беру процесіне «Мәңгілік Ел» құндылықтарын енгізу» панелді сессиясындағы баяндамасы, 24-тамыз, 2015 ж.
Выступление Жилбаева Ж.О. на  научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме «Образование  через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» Выступление Жилбаева Ж.О. на научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития»
30 Шілде 2015
Выступление Жилбаева Ж.О. на научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» в рамках международного партнерства с Северо-Восточным Федеральным университетом имени М.К. Аммосова
Непрерывное образование в контексте социальной модернизации Казахстана Непрерывное образование в контексте социальной модернизации Казахстана
27 Маусым 2014
Выступление президента НАО им. И.Алтынсарина Ж.О.Жилбаева на 12-ой международной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» Санкт-Петербург, 30 мая 2014 г.
Роль Академии в научно-методическом обеспечении среднего образования Роль Академии в научно-методическом обеспечении среднего образования
30 Сәуір 2014
Роль Академии в научно-методическом обеспечении среднего образования
Модернизация казахстанской системы образования: проблемы и приоритеты Модернизация казахстанской системы образования: проблемы и приоритеты
6 Желтоқсан 2013
Выступление президента НАО им. И.Алтынсарина Ж.О.Жилбаева на международной конференции «Совершенствование системы образования в условиях социальной модернизации»
Стратегия развития духовно-нравственного воспитания личности в Республике Казахстан в условиях обновления содержания образования Стратегия развития духовно-нравственного воспитания личности в Республике Казахстан в условиях обновления содержания образования
29 Қараша 2013
Выступление президента Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Жилбаева Ж.О. на республиканской научно-практической конференции «Стратегия развития духовно-нравственного воспитания личности в Республике Казахстан»