Обращение руководителя

  Сіздерді Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының сайтында көргеніме аса қуаныштымын.Біздің сайттан педагогикалық ғылымдар дамуының басым бағыттары, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық білім беру жүйесінің бүгінгі ахуалы мен келешегі жайлы межесіне жеткен жан-жақты ақпараттардан хабардар бола аласыздар.

Ұлттық білім академиясының 80 жылдық тарихы бар. 1933 жылы ағартушы А.Байтұрсыновтың бастамасымен Педагогикалық ғылыми-зерттеу институты құрылды. Оның институционалдық үлгісінің бірнеше рет түбегейлі өзгергенін Академияның тарихынан-ақ көз жеткізуге болады. 2008 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен «Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» деген мәртебеге ие болдық.

Zhanbol Zhylbayev

Zhanbol Zhylbayev

President of the National Academy named after I.Altynsarin

Приветствуем Вас на сайте Национальной академии образования имени И.Алтынсарина. Здесь Вы можете получить исчерпывающую информацию о приоритетных направлениях развития педагогической науки, состоянии и перспективах национальной системы образования Республики Казахстан.

Академия образования насчитывает более 80-летнюю историю. В 1933 г. по инициативе А. Байтурсунова был создан Педагогический научно-исследовательский институт. История Академии свидетельствует о неоднократных преобразованиях ее институциональной формы.

В 2008 г. Постановлением Правительства РК мы получили статус Национальной академии образования имени И. Алтынсарина».

«ҚАНША ЕЛДІҢ ТІЛІН БІЛСЕҢ, СОНША ТҮРЛІ ІЛІМ БІЛЕСІҢ» «ҚАНША ЕЛДІҢ ТІЛІН БІЛСЕҢ, СОНША ТҮРЛІ ІЛІМ БІЛЕСІҢ»
18 April 2016
Соңғы кезде еліміздің білім беру саласына бірқатар өзгерістер еніп жатыр. Әсіресе, үш тілде оқыту мәселелері қоғамда кеңінен талқыланып, қызу пікірталас тудыруда. Сондықтан оқырмандарымызды тілдік білім беру бойынша өз пікірімізбен таныстыруды қажет деп санадық.
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ж.О. Жылбаевтың ҚР БҒМ кеңейтілген алқа отырысындағы  баяндамасы Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ж.О. Жылбаевтың ҚР БҒМ кеңейтілген алқа отырысындағы баяндамасы
25 February 2016
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ж.О. Жылбаевтың ҚР БҒМ кеңейтілген алқа отырысындағы баяндамасы
"Innovation in Education for a successful future"
23 November 2015
Zhanbol Oktyabrovich Zhilbayev, President of the National Academy of Education named after Y.Altynsarin, Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor (Astana, Kazakhstan)
The speech of Zh.O. Zhilbayev, president of the National academy of education named after Y. Altynsarin at the panel session, under the republican august meeting of teachers The speech of Zh.O. Zhilbayev, president of the National academy of education named after Y. Altynsarin at the panel session, under the republican august meeting of teachers
26 August 2015
The topic of my speech updating the content of education stated as a factor in a successful future. So I'll start with the formula that determines the success in my understanding of the pedagogical craft and as a consequence, the overall success. I believe that it is this: from standard th…
Conceptual bases of education in the conditions of implementation of the national idea Conceptual bases of education in the conditions of implementation of the national idea "Mangilik el"
26 August 2015
Currently one of the major challenges facing educational organizations of our country is to strengthen the educational activity.
Выступление Жилбаева Ж.О. на  научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме «Образование  через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» Выступление Жилбаева Ж.О. на научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития»
30 July 2015
Выступление Жилбаева Ж.О. на научно-образовательном форуме «Education, forward!» по теме «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» в рамках международного партнерства с Северо-Восточным Федеральным университетом имени М.К. Аммосова
Непрерывное образование в контексте социальной модернизации Казахстана Непрерывное образование в контексте социальной модернизации Казахстана
27 June 2014
Выступление президента НАО им. И.Алтынсарина Ж.О.Жилбаева на 12-ой международной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» Санкт-Петербург, 30 мая 2014 г.
Роль Академии в научно-методическом обеспечении среднего образования Роль Академии в научно-методическом обеспечении среднего образования
30 April 2014
Роль Академии в научно-методическом обеспечении среднего образования
Модернизация казахстанской системы образования: проблемы и приоритеты Модернизация казахстанской системы образования: проблемы и приоритеты
6 December 2013
Выступление президента НАО им. И.Алтынсарина Ж.О.Жилбаева на международной конференции «Совершенствование системы образования в условиях социальной модернизации»
Стратегия развития духовно-нравственного воспитания личности в Республике Казахстан в условиях обновления содержания образования Стратегия развития духовно-нравственного воспитания личности в Республике Казахстан в условиях обновления содержания образования
29 November 2013
Выступление президента Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Жилбаева Ж.О. на республиканской научно-практической конференции «Стратегия развития духовно-нравственного воспитания личности в Республике Казахстан»