Обсуждения

Программа курсов повышения квалификации «Менеджмент в образовании»

Опрос по дистанционному обучению

Анкеты для учителей и обучающихся МКШ

ШЖМ мұғаліміне саралау мәселелері бойынша сауалнама

Формативті бағалау мәселелері бойынша мұғалімге арналған сауалнама

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде үй тапсырмасын орындау және ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдамалар

Типовый учебный план общего среднего образования

Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламалар (білім беру мазмұнын жаңарту аясында)

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты