Обсуждения

Программа курсов повышения квалификации «Менеджмент в образовании»

Опрос по дистанционному обучению

Анкеты для учителей и обучающихся МКШ

ШЖМ мұғаліміне саралау мәселелері бойынша сауалнама

Формативті бағалау мәселелері бойынша мұғалімге арналған сауалнама

Methodological recommendations on organization and homework in secondary schools of the Republic of Kazakhstan

Типовый учебный план общего среднего образования

Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламалар (білім беру мазмұнын жаңарту аясында)

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты