Вопрос-ответ

Вы находитесь в рубрике «Вопрос-ответ» официального интернет-ресурса Национальной академии образования имени И.Алтынсарина.

Обращаем ваше внимание на то, что вопрос не должен быть задан в оскорбительном тоне, с использованием нецензурных выражений. Вопрос следует изложить лаконично и по существу.

Вопрос, содержание которого не может быть достоверно и корректно понято из-за большого количества орфографических ошибок, сокращений и аббревиатур, не рассматривается.

Редакция сайта имеет право удалять вопросы, не соответствующие вышеизложенным требованиям, без предоставления на них ответов.

Прежде чем задать вопрос просим вас посмотреть на какие вопросы были ответы, может вы найдете ответ на свой вопрос.

ирина александровна канарова
11 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Извините за непонятливость, прошу уточнить,какие именно темы из курса "Основы экон. и фин.грам." следует рассмотреть на уроках Познания мира в 4 классе и СКОЛЬКО ЧАСОВ? Про ОБЖ в инстр.письме конкретно сказано 10 часов, а про ОЭиФГ количество часов не указано. Заранее спасибо за разъяснение.
Ответ
Здравствуйте, Ирина Александровна! Количество часов строго не определено, поскольку объем изучаемого материала небольшой. Каждый учитель сам определяет, когда и на каком материале можно обратиться к элементам по экономике и финансовой грамотности. Чаще всего это происходит при изучении темы: «Земледелие и животноводство нашего края»; «Условия для развития земледелия и животноводства»; «Использование имеющихся благ для пользы всего общества». С данным курсом связывают также следующие требования к уровню подготовки учащихся: ученик должен знать о деятельности человека по охране и очистке воздуха; о земледелии и животноводстве родного края и способах их развития, их использовании для пользы всего общества. В перечне личностных результатов отмечено уважение к труду человека, что также связывается с экономическим и финансовым аспектами. Как правило, учитель сам лучше всего подбирает материал, связанный с данным курсом, и сам лучше всего определяет, когда его использовать. Желаем успехов.
Амина Калимовна Сариева
11 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Салематсыз ба? биылғы оқу жылына арналған Инклюзивті білім берудің типтік бағдарламасын қайдан алуға болады?
Ответ
«2016-2017 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау хатқа сәйкес жалпы білім беретін ұйымдарға қосылған ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалар қолданыстағы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ ҚР МЖМБС негізінде жасалған арнайы білім беру бағдарламалары бойынша ПМПК (психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация) ұсынымдарына сәйкес білім алады. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушылардың оқу бағдарламасын меңгерудің ерекшеліктеріне байланысты мұғалім олар үшін бағдарламаларды ҚР МЖМБС аясында бейімдей алады. Инклюзивті білім беру ресурстары мен технологияларының тізімі мен сілтеме аталған нұсқау хаттың 212–ші бетінде берілген.
Дана Расул Расул
11 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
2016-2017 оқу жылында мектеп бітіру емтиханы туралы ереже шықты ма? шықса қай сайттан көре аламыз
Ответ
Сәлеметсізбе! Жолдап отырған сұрағыңыз бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітілген, Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілуде. Аталған Ереженің жобасы педагогикалық жұртшылықпен, мектеп бітірушілермен және олардың ата-аналарымен талқыланатын болады. Сұрағыңыз үшін рахмет!
Ляззат Сандибековна Аймухамбетова
10 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Сәлеметсіз бе? 2-4 кластарға арналған диктант, шығарма, мазмұндама санын 2016-2017 ж. әдістемелік хаттан, әсіресе, қазақ тілі пәнінен анық түсінбедік. Кестеде 2-3 кластарда мазмұндама, шығарма жоқ деп көрсетілген КЖ-дан алып тастау керек пе? Және де "мәтінді көшіріп жазу" деген бақылау жұмысының түрін бір-бір сағаттан енгіземіз бе? түсініксіз...Қиын болмаса әр тоқсанда өтетін диктант, бақылау диктанты, мазмұндама, шығарма санын /қазақ тілі 2-4 кл/ жазып жіберсеңіз.
Ответ
Сәлеметсіз бе, Ләззат Сәндібекқызы! 2016-2017 оқу жылында «Қазақ тілі» пәні бойынша 2-4-сыныптарда жүргізілетін қорытынды бақылау жұмыстарының түрлері, саны әдістемелік нұсқау хаттың соңғы нұсқасындағы 5-кестеде берілген. Әр сыныпта тоқсан сайын диктантқа – 3 сағат, мазмұндамаға – 1 сағат, шығармаға – 1 сағат, (жылына барлығы – 20 сағат) берілген. Әр сыныпқа мазмұндама мен шығармаға берілген жылдық сағат саны – 8 (4 мазмұндама, 4 шығарма жұмысы), ал диктантқа (сауаттылықты тексеру және бақылау диктанты) – 12 сағат беріледі. Мәтінді көшіріп жазуға берілетін уақыт әдістемелік бірлестікте шешіледі. 2016-2017 оқу жылына арналған Әдістемелік нұсқау хаттың соңғы нұсқасы Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының (www.nao.kz) ресми сайтынан табуға болады. Сұрағыңызға рақмет!
Елена Геннадьевна Косоухова
10 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,нормы письменных работ в ИМП и учебных программах 2-4 классах существенно отличаются. На что опираться? И еще один вопрос должны ли учителя первых классов обеспечиваться учебниками и руководствами?
Ответ
Здравствуйте, Елена Геннадьевна. В учебные программы 2-4 классов не включены нормы письменных работ. В образовательном процессе следует руководствоваться Инструктивно-методическим письмом 2016-2017 учебного года. Да, конечно, учителя первых классов должны быть обеспечены учебниками и учебно-методическими материалами. Ответственность за это лежит на том, издательстве, которое тиражировало учебники по определенному предмету. В этом году тиражирование учебников было распределено между несколькими издательствами. Поздравляем Вас с наступающим Днем учителя!
Инга Алексеевна Захарова
10 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Здравствуйте! Я работаю в пилотной школе по апробации содержания образования во 2 экспериментальном классе. Согласно инструктивно методическому письму по русскому языку для нас прописаны виды работ(словарный диктант, контрольный диктант, обучающее изложение, обучающее сочинение, контрольное списывание)и их объёмы. Но не указано количество. Сколько и когда мы их должны проводить конкретно в каждой четверти? Нужно ли для них заводить отдельные тетради? А так же объясните нам как их оценивать? Так как у нас оцениваются только задания в суммативном оценивании за разделы и четверть. Спасибо.
Ответ
Здравствуйте, Инга Алексеевна. Спасибо за вопрос. Во вторых пилотных классах проводится критериальное оценивание. На уроках русского языка осуществляется формативное оценивание с применением различных приемов и методов оценивания (опрос, практическая работа, лабораторная работа, проект, тест и др.) на разных этапах учебной деятельности (процесс объяснения темы, выполнения заданий, проверки заданий и др.). После завершения раздела проводится суммативное оценивание для проверки усвоения учебного материала. Суммативное оценивание проводится с целью предоставления учителям, обучающимся и родителям информации о прогрессе обучающихся по завершении изучения разделов/сквозных тем учебных программ и определенного учебного периода (четверть/триместр, учебный год) с выставлением баллов и оценок. Суммативное оценивание проводится по всем предметам, кроме предмета «Самопознание». Количество процедур суммативного оценивания согласно учебной программе начального образования для 2 класса размещено в ИМП 2016-2017 учебного года на странице 241. Контрольные работы проводятся в отдельных тетрадях.
Валентина Анатольевна Сметанкина
10 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Здравствуйте! В ИМП-2016 в приложении 3 дана форма планирования воспитательной работы, в которой 7 направлений деятельности. В Концептуальных основах воспитания (2015 г.)8 приоритетных направлений воспитательной деятельности, по которым планировалась воспитательная работа. Планирование ВР нужно осуществлять именно по 7 направлениям, данным в ИМП-2016, или по 8 направлениям, обозначенным в Концептуальных основах воспитания?
Ответ
Здравствуйте! Рекомендуем руководствоваться Концептуальными основами воспитания, утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 22 апреля 2015 года №227. Заявленная форма планирования воспитательной работы в ИМП является рекомендательной.
Анна Сергеевна Осипенкова
10 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Здравствуйте! У учеников 1 класса вводится пятидневка,хотелось бы узнать,работают ли учителя 1 классов по субботам?
Ответ
Здравствуйте, уважаемая Анна Сергеевна! Департаментом дошкольного и среднего образования МОН РК совместно с Национальной академией образования им. И. Алтынсарина разработаны Методические рекомендации по составлению расписания для 1 класса при пятидневной учебной неделе. Сразу после утверждения они будут направлены в управления образования. В соответствии с этими рекомендациями суббота у первоклассников – полный свободный день, т.е. не будет ни уроков, ни занятий по вариативному компоненту Типового учебного плана. Следовательно, не будет уроков и учителей. Предполагалось, что это будет день самообразования для учителя. Однако вопрос о том, каким образом это будет осуществляться и будут ли учителя находиться в школе, решает администрация организации образования.
Примите наши поздравления в связи с наступающим Днем учителя. Желаем творческих успехов!
Жанар Боранқызы Қостым
09 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Сәлеметсіздер ме? Химия пәні бойынша 2016-2017 оқу жылына арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар неге жоқ? Қай бөлімінде тұр? Мен таппадым.
Ответ
Салеметсіз бе! Күнтізбелік-тақырыптық оқу жоспарын, оқу бағдарламасы негізінде мұғалімнің өзі жасайды және әдістемелік бірлестік отырысында қаратып мектептің оқу-тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары мен директорға бекіттіріледі. Сұрағыңызға рахмет.
Райхан Нуршадинқызы Садуакасова
09 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Сәлеметсіз бе! жаңартылған білім мазмұны бойынша 1-сыныпқа арналған сабақ жоспарының үлгісі бар ма? мүмкіндік болса 1 сабақ үлгісін берсеңіздер
Ответ
Сәлеметсіз бе, Райхан Нұршадинқызы! Жаңартылған білім мазмұны бойынша 1-сыныпқа арналған сабақ жоспарының үлгісі (қысқа мерзімді жоспар) орта мерзімді жоспарда берілген. Орта мерзімді жоспарларды «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ (smk.edu.kz) сайтынан табуға болады. Қысқа мерзімді жоспарды мұғалімнің өзі дайындайды. Сұрағыңызға рақмет!
Гульшат Олжабаевна Киргизбаева
09 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
жаратылыстану математика бағытында оқитын ағылшын тілі пәнінен 2016 жылға арналған оқу бағдарламасын таба алмадым, бар ма?
Ответ
Сәлеметсіз бе! Жалпы орта білім беру денгейінің қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11 сыныптары үшін «Шетел тілі» пәнінен типтік оқу бағдарламасы бір файлда орналастырылған. Сұрағыңыз үшін рахмет!
Мурат Абдрашитович Джанбакиев
09 Сентября 2016
Вопрос / Обращение
Добрый день! Можно ли у Вас узнать?! Я закончив Есикский Гуманитарно-Экономический Колледж (ЕГ-ЭК) по специальности Учитель начальных классов, стал работать в школе по своей специальности, но учился заочно в университете на учителя по Истории! Вот, закончив университет получив диплом, меня в школе назначили Завучем по воспитательной работе! и работаю по сей день! собственно теперь вопрос: Могу ли я преподовать физическую культуру в начальных классах если в приложении в дипломе УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ написано что я прошел МЕТОДИКУ ПРЕПОДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ?
Ответ
Здравствуйте, уважаемый Мурат Абдрашитович! Да, конечно, если у Вас в приложении к диплому обозначена дисциплина «Методика преподавания физической культуры», Вы имеете полное право вести физическую культуру в начальных классах.
Поздравляем в Вашем лице всех Ваших коллег с предстоящим профессиональным праздником!

первая 1 61 62 63 64 65 133 последняя

Captcha